ส่งของแข่เย็น แช่แข็ง ส่งพัสดุแช่แข็ง ขนส่งแช่แข็ง
การขนส่งควบคุมความเย็นสำหรับสินค้าวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
เราให้บริการโซลูชั่นโลจิสติกส์ที่ปรับแต่งเองสำหรับการเคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์ชีวภาพชีวเคมีและการดูแลสุขภาพ
บริการของเรา
ขนส่งแช่เย็น - แช่แข็ง
ขนส่งแช่เย็น - แช่แข็ง ภายในประเทศ อำนวยความสะดวกสำหรับบริษัทฯ หรือองค์กรที่มองหาการขนส่งแช่เย็น-แช่แข็งแบบมืออาชีพ
บริการของเรา
ขนส่งอาหาร
การนำเข้าและส่งออกอาหารต้องเผชิญกับกฎระเบียบใหม่
ทุกปี คุณประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?
บริการของเรา
Previous
Next

JET8 (Thailand) Co., Ltd.

วิสัยทัศน์

ผู้ให้บริการโซลูชันขนส่งแช่เย็น-แช่แข็ง
ที่ลูกค้าไว้วางใจและบอกต่อ

เป้าหมาย

มุ่งมั่นเป็นคู่คิดที่ดีของลูกค้า
ในงานบริการโลจิสติกแช่เย็น-แช่แข็ง

นโยบาย

สร้างความสุขให้ลูกค้า
เมื่อมาใช้บริการของเรา

คำถามที่พบบ่อย

สารจาก CEO

บริษัทฯ ของเราเริ่มต้นจากมิตรภาพในหมู่เพื่อนไทยและญี่ปุ่นด้วยวัตถุประสงค์ของธุรกิจและช่วงเวลาร่วมกันระหว่างเพื่อน ด้วยความสนใจของเราในการพัฒนาตลาดโลจิสติกส์แช่เย็น/แช่แข็งในเวลานั้น เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดนี้ในประเทศไทย ดังนั้นมิตรภาพและความคิดของคนรักความท้าทายจึงเป็นแรงบันดาลใจของเราจนถึงทุกวันนี้และในอนาคต มิตรภาพไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในหมู่ผู้ร่วมก่อตั้ง แต่ขยายไปยังสมาชิกในทีมของเราในการทำงานทุกวัน มิตรภาพสะท้อนให้เห็นในความซื่อสัตย์ของเรากับคู่ค้าและลูกค้าเพื่อการเติบโตระยะยาวและความร่วมมือซึ่งกันและกัน ความคิดที่ท้าทายเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของเราในการสร้างคุณภาพและบริการใหม่ ๆ เรากระตือรือร้นที่จะคิดและพัฒนาโซลูชันโลจิสติกส์ตามความต้องการเพื่อให้บริการลูกค้า อุตสาหกรรม และสังคมในระดับคุณภาพการบริการที่สูงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

Seamless Global Cool Chain
by JET8 Cargo

เครือข่ายของเรา