ส่งของแข่เย็น แช่แข็ง ส่งพัสดุแช่แข็ง ขนส่งแช่แข็ง

ข่าวปี 2020

2020.01 JET8 ให้บริการนำเข้าน้ำมันมะกอก และงาบด จากประเทศตุรกี เพื่อขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
2020.02 JET8 ให้บริการนำเข้าบอร์ดเกมจากประเทศจีน พร้อมใช้สิทธิ FTA
2020.03 JET8 ให้บริการนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์จากบลาซิล แบบใช้สิทธิBOI และส่งกลับ
2020.04 JET8 ให้บริการส่งพรหมไปโดฮา ประเทศกาตาร์
2020.05 JET8 ให้บริการขนส่งเครื่องทดสอบน้ำยาแบบคุมอุณหภูมิไปยังต่างจังหวัด
2020.06 JET8 ให้บริการนำเข้ายามะเร็งจากอเมริกา
2020.07 JET8 ให้บริการส่งเครื่องใช้ส่วนตัวไปสิงค์โปร์
2020.08 JET8 ให้บริการนำเข้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จากสิงค์โปร์
2020.09 JET8 ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทลัยจุฬาลงกรณ์ ในการนำเข้าวัคซีนสัตว์คุมความเย็นจากประเทสเนเธอแลนด์ และออสเตรเลีย
2020.10 JET8 ให้บริการส่งออกเชื้อโรคแบบคุมความเย็นแช่แข็งไปยังประเทศเบลเยี่ยม เพื่อใช้ในห้องปฎิบัติการ
2020.11 JET8 ให้บริการนำเข้ายาวิจัยแบบคุมความเย็นจากประเทศเบลเยี่ยม
2020.12 JET8 ให้บริการส่งน้ำยาความสะอาดไปประเทศพม่า

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest