ส่งของแข่เย็น แช่แข็ง ส่งพัสดุแช่แข็ง ขนส่งแช่แข็ง
cargo-jet8cargo-transport

Author: JET8CARGO THAILAND

2021 News

2021.01 JET8 ได้รับความไว้วางใจจากสภากาชาดไทย เป็นตัวแทนสำหรับการนำเข้ายารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ควบคุมอุณหภูมิ 2021.02 JET8 ได้รับความไว้วางใจในการขนส่งตัวอย่างวิจัยภายในประเทศ โดยควบคุมอุณหภูมิที่ -20 C 2021.03 JET8 รับบริการขนส่งยาควบคุมอุณหภูมิ จากโรงพยาบาล ถึงบ้านคนไข้โดยตรง และมีการส่งผลรายงานอุณหภูมิหลังจบงาน 2021.03 JET8 ให้บริการนำเข้าขนมจากประเทศตุรกี

Read More »

2020 News

2020.01 JET8 ให้บริการนำเข้าน้ำมันมะกอก และงาบด จากประเทศตุรกี เพื่อขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 2020.02 JET8 ให้บริการนำเข้าบอร์ดเกมจากประเทศจีน พร้อมใช้สิทธิ FTA 2020.03 JET8 ให้บริการนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์จากบลาซิล แบบใช้สิทธิBOI และส่งกลับ 2020.04 JET8 ให้บริการส่งพรหมไปโดฮา ประเทศกาตาร์

Read More »