ส่งของแข่เย็น แช่แข็ง ส่งพัสดุแช่แข็ง ขนส่งแช่แข็ง

Please fill inquiry form

COMAPNY CONTACT

JET8 (Thailand) Co., Ltd.

123/1-2 SOI KRUNGTHEPNON 12
BANGKHEN, MUANGNONTHABURI
NONTHABURI 11000 THAILAND

TEL: (+66)-2-525-2220
FAX: (+66)-2-525-2221

Email : [email protected]

Ms. Maneeya Khummuang Call 081-868 9306 (Sales Manager)
Ms. Darakorn Lampao Call 081-868 9298 (Sales Department)

Workging Hours Monday-Friday 09.00-18.00